Zápach z kompostovacích toalet

Proč správně obsluhované kompostovací záchody nezapáchají?

Správně obsluhovaný kompostovací záchod nezapáchá z více důvodů. Prvním důvodem je, že zásyp na výkalech vytvoří jistou vrstvu biofiltru. Tedy zásyp vstřebává vznikající zápach po dlouhou dobu. Druhý důvod je, že zásyp zabraňuje přemokření výkalů. Přemokření výkalů je totiž hlavní zdroj zápachu. Dalším důvodem, který je opět spjatý se zásypem, je smíchání uhlíkatého zásypu s dusíkatými výkaly. Po tomto smíchání se lépe množí rozkladači, kteří tak zabraňují další tvorbě zápachu. Dobře zasypávané neuzavřené vědro s výkaly můžete umístit do vašeho obýváku a nebude zapáchat ani po měsíci. Naproti tomu je spoustu reálných případů, kdy je vynášecí kompostovací záchod cítit. Bohužel i bohudík je tento fakt nejčastěji způsoben nedbalou či neodbornou obsluhou záchodu. Tím asi úplně nejčastějším důvodem bývá nevhodný zásyp.

Kdy vzniká zápach u vynášecích záchodů?

Abychom stále netvrdili, že správně obsluhované kompostovací záchody nezapáchají, pojďme si říci, jaké se dělají chyby, při kterých vzniká zápach. 

  • Prvně si řekněme jedinou výjimku, kdy se obsluha vynášecího záchodu krátkodobě setkává se zápachem téměř vždy. Je to ve chvíli, kdy se vědro vysypává na kompost. V tu chvíli můžete cítit zápach, ten ale hned zmizí po opětovném přesypání výkalů a vypláchnutí vědra.

  • Nejčastějším důvodem mírného zápachu bývá nevhodný zásyp. Zásyp by měl být jemný, mírně vlhký a měl by dostatečně absorbovat pachy. Takový je třeba pilinový zásyp z pořezu dřeva. Ještě lépe funguje smíchaný s biouhlem. Hobliny od truhláře jsou NEvhodné. Dlouho se rozkládají, špatně vážou pachy, hůře kryjí kompost před hmyzem. Více v článku Zásypové materiály.

  • Mnoho lidí záchod zasypává málo. Šetří zásyp, protože se jim nechce shánět či kupovat nový. Také tím šetří místo pro další výkaly. Potom je takové vědro s výkaly mírně cítit. Nejedná se tedy o nesnesitelný zápach. Takové mírně zapáchající vědro je vhodné při čekání na vynesení přikrýt víkem nebo ho minimálně neskladovat v interiéru. 

  • Kdy vzniká opravdu zápach? Je to v případech, kdy jsou výkaly utopené v moči nebo jen příliš mokré. Mikroorganismy žijící v aerobním prostředí potom nemají vzduch a začínají vznikat plyny při anaerobním rozkladu (hnití). Při přemokření nastane velmi silný zápach a z vašeho kompostovacího záchodu se stane malá bioplynová stanice.

  • V některých případech může stát za zápachem i nefunkční záchod. Myslím tím záchod, který je vyroben tak, že snad ani nemůže fungovat. Bohužel i takové záchody existují.

Zápach z kompostovacích záchodů ZÁCHODY A PŘ

Ačkoliv z vlastních zkušeností i zkušeností jiných uživatelů vím, že nejméně zápachu vzniká u záchodu bez separace moči, tak někteří výrobci kompostovacích záchodů propagují použití horní separace moči právě pro snížení zápachu. To je možná tak pravdivé ve srovnání se špatně zasypávaným záchodem bez separace moči. U záchodů se separací moči je ale častým zdrojem zápachu právě odtokové potrubí a sifon. Jedná se tedy o zavádějící tvrzení.

Pokud moč zůstane déle v sifonu, začne kvasit i přes její původní sterilitu. Neubráníte se pak drobnému odparu se zápachem. Zápach je tedy vhodné eliminovat aplikací enzymů. U sifonu vždy záleží, jak často přitéká do sifonu nová moč, která tak obmění moč starou. Také záleží na tom, zda se moč smíchá či nesmíchá s vodou při oplachu separátoru. Při spojení moči s vodou začíná moč dříve kvasit, a tak vzniká zápach. Potom pomůže paradoxně naopak dostatečné propláchnutí sifonu vodou, která v sifonu nahradí většinu moči. Takové splachování je bohužel celkem pracné a podobné WC. Problém zápachu unikajícího ze sifonu by ideálně neměla řešit voda, ale enzymy. Živiny v podobě výkalů by pak měly být zrecyklovány a ne odtékat do omylu zvaném kanalizace.

Odtok moči ze separátoru můžete postřikovat vodou smíchanou s octem a vonným hydrolátem. Nebo je možné separátor ostříkávat třeba produktem "Filona des" od firmy Ventura Venkov.

Posuzování kritéria zápachu:

Každý jsme jiný a máme jiné zvyky, nároky i představy.

Spoustě lidí malý zápach nedělá problém a nehodlají ho řešit. Jenže co když přijde návštěva na špatně obsluhovaný kompostovací záchod? Takový záchod potom zbytečně kazí jméno jinak úžasnému systému.

V budoucnu se jistě zvýší informovanost, která je hlavním důvodem úspěchu. Tak zmizí  alespoň část záchodů se zápachem. Na lenost obsluhy a nenáročný provoz může pomoct jedině automatický kompostovací záchod. Již brzy:)

Zápach je taky méně výrazný ve větrané kadibudce, než v nevětraném interiéru. Určitě může být kompostovací záchod cítit pilinami či zemitou vůní.  Někomu to může vonět a někdo jiný požaduje, aby záchod voněl stejně jako splachovací záchod s aromatickými umělými vůněmi. I do kompostovacích záchodů je možné přidávat vůně na biologické bázi. Málokdy to ale bývá požadavek klientely kompostovacích záchodů.

Zápach z kompostovacích záchodů ZÁCHODY A PŘ

Zápach u spádových záchodů:

U spádových záchodů padají bobky do kompostovacího boxu za pomoci gravitace. Tedy cesta bobků je atraktivní a plná očekávání, kam se bobek zakutálí. U větších spadových záchodů je pak těžké takový bobek zasypat zásypem. Z toho plyne první problematika, která ponižuje spádový záchod velkého objemu do kategorie mírně páchnoucích záchodů. U malých spádových záchodů s objemem kolem 300l se tento problém téměř nevyskytuje.

Hlavní zdroj zápachu je však rovněž spojen s nedostatečným přístupem do kompostovacího boxu. Těžko se totiž zaručí dostatečně vzdušná struktura kompostu v kompostovacím boxu bez ideálního rozvrstvení výkalů a kyprého organického materiálu. Tedy jako vždy, pro nulový zápach je nutná dostatečná vzdušnost kompostovaného materiálu. U kompostovacích boxů navíc nejde do kompostu vzduch ze všech stran jako v případě zahradního kompostéru. Tento problém často ponižuje velké spádové záchody do kategorie silně páchnoucích záchodů. Nejhorší varianta pak nastává, pokud takový kompostovací box není vybaven spodním odtokem pro moč. Takový odtok je téměř nutností, aby nedošlo k utopení výkalů po čůrací párty.

Zápach u velkých spadových záchodů reálně často řeší velmi silný ventilátor. Je to cesta, jak dostat zápach nad střechu. Je to ale opravdu řešení, které je rozumné? Z mého pohledu je důležité, aby kompostovací záchody nezapáchaly a netvořily tak problematické plyny, které znečišťují ovzduší a mohou být otravné.

Pokud jsou spádové záchody dostatečně malé, je mnohem snadnější docílit provozu bez zápachu. Malé spádové záchody jsou tedy celkově lepší variantou co se týče zápachu.