Rozdělení kompostovacích záchodů a jejich částí

Před výběrem kompostovacího záchodu, bude dobré rozdělit kompostovací záchody na jednotlivé celky a systémy. Tak bude lépe pochopitelné  jaké jsou možnosti pro vaše konkrétní řešení.

Dvě hlavní části:

Rozdělení kompostovacích záchodů a jejich části ZÁCHODY A PŘ

Záchodové sezení:

Záchodová mísa, na které vykonáváme potřebu. Může být opatřena vynášecí nádobou, nebo být spojená šachtou či dopravníkem vedoucím do kompostovacího boxu.
Rozdělení kompostovacích záchodů a jejich části ZÁCHODY A PŘ

Kompostér

 Zahradní kompostér či kompostovací box který je geniální náhradou za omyl jménem kanalizace.
Rozdělení kompostovacích záchodů a jejich části ZÁCHODY A PŘ

Záchodové mísy dělíme na:

vynášecí: musíme nádobu vynášet do kompostéru k tomu určenému

spádové: výkaly padají za pomoci gravitace do kompostovacího boxu

dopravníkové: za pomoci dopravníku se výkaly dostanou do kompostovacího boxu

Doplňující rozdělení záchodových mís:

Pokud chceme určit, kam moč odtéká, přidáváme za pomlčku označení, kam odtéká:

Kompostéry:

-Kompostéry zahradní: Jsou spojené se zemí a mají otvory ve stěnách. Můžou i nemusí mít střechu.

-Kompostovací boxy: Jsou uzavřené ze všech stran. Dno může mít otvory. Mívají přisávání vzduchu a odvětrání. Mohou mít další technologie jako automatické promíchávání či zavlažování.

Vhodná doplňující informace kompostérů:

-plně kompostovací jsou nadimenzovány tak, aby se z výkalů a zásypu vytvořil hotový kompost.

-částečně kompostovací, v nichž může začít kompostovací proces nebo i z části proběhne, ale předpokládá se jeho vynesení do kompostéru, kde se výkaly dokompostují.

 

Podrobněji:

 

„plně kompostovací“

Plně kompostovací záchody jsou velmi komfortní, ale rozměrné. Potřebují většinou sklepní prostor pod záchodovou mísou. Výjimkou jsou záchody opatřené dopravníkem. Dopravník výkaly dopraví do kompostéru umístěného nedaleko záchodu.

Obsah se zkompostuje za 1 až 3 roky a třeba jednou ročně se vybírá ta část zcela hotového kompostu. Tento vybraný kompost je dobré nechat ještě rok odležet mimo kompostovací nádobu pro jistou likvidaci lidských patogenů. To buďto v kompostéru nebo vyvýšených záhonech, které se nechají rok odležet.

 

„částečně kompostovací“

Mají menší kompostovací nádobu, která je potřeba vynášet. Nejsou rozměrné, ale vyžadují další prostor v exteriéru, kde se materiál dokompostuje v kompostéru. Vyhazování výkalů je nevhodné.

Vynáší se podle typu záchodu třeba jednou týdně u jiných jedenkrát za měsíc. Roli hraje velikost vědra a frekvence využití.