Separace moči

Proč se někdy odděluje moč od bobků?

Při smíchání bobků s močí vzniká větší zápach. Pokud se ale takové výkaly dostatečně přesypávají zásypem, není nic cítit. Jenže pokud se někomu nechce uhlíkatý zásyp shánět, či vynášet o to rychleji naplněné vědro, je pak vhodné moč separovat. Moč, která je jímána do kanystru či jiného zásobníku, se často využívá jako bezpečné a bezkonkurenční hnojivo pro plodiny. Je však nutná správná aplikace. Více info v článku ,,Hnojení močí”

Separaci moči dělíme na:

Separace moči ZÁCHODY

Bez separace moči: (NS= no separation) 

Možná vás překvapí mé tvrzení, že systém bez separace je levný, spolehlivý a přitom velice funkční. Využívají ho rádi právě zkušení uživatelé kompostovacích toalet. Podmínkou však je použití funkčního zásypu, a také dostatečné zasypávání výkalů. Dokonce i včetně zasypávání malé potřeby. Vědro totiž nesmí být přemokřené a moč je tedy nutné vsáknout do zásypu. Zasypávání malé potřeby ale zvyšuje spotřebu zásypu a vědro je pak dříve plné. Používat kompostovací záchod bez separace moči tedy znamená, že obsluha musí být ochotná obstarávat dostatek zásypu a nebýt líná vědro častěji vynášet. Zároveň je ale běžné, že uživatelé vynáší až více plných věder. V tom je schované kouzlo správného zasypávání výkalů, kdy plné vědro počká na vynesení bez vzniku zápachu i dlouhé týdny. Podmínkou je dostatek skladovacího prostoru u záchodu a případné víko proti psům či malým dětem. 

Pokud je záchod bez separace moči instalován do prostor, kde se často chodí na malou potřebu a na velkou se pak chodí třeba na jiný záchod, je lepší pořídit záchod se separací moči. V opačném případě je zase vyhovující právě záchod bez separace moči.

Díky tomu, že nebudete separovat moč, nebude váš kompost přicházet o dusíkaté látky z moči. Moč je plná minerálních látek i důležitého stále dražšího fosforu.

 

Záchod bez separace moči se hodí v případě, že:

 1. chcete přenosný záchod,
 2. dáváte přednost levnému, bezporuchovému systému
Separace moči ZÁCHODY

Horní separace moči: (HS= high separation)

Záchodová mísa je osazena separátorem, který rozděluje otvor pro sezení na dvě části. Do přední části odtéká moč a do zadní části padá tuhá část výkalů. Tento separátor je často nepříjemným překvapením pro návštěvy a celkově je méně komfortní pro ženy.

U separace moči se záchod vždy komplikuje a tím i prodražuje.

Část separátoru určenou pro odtok moči je vhodné oplachovat. Jenže pokud se míchá voda s močí, začíná pak moč dříve kvasit a tím i zapáchat. Sifon instalovaný pod separátorem bohužel tento zápach neeliminuje zcela úplně. Ze sifonu často uniká drobný zápach. Pro snížení zápachu je lepší do sifonu vodu vůbec nelít, pokud se do záchodu pravidelně a často močí. Nebo naopak třeba před dovolenou zalít sifon dostatečně vodou, aby nezůstala v sifonu žádná moč. Při běžném používání je možné eliminovat zápach zastříkáváním separátoru produktem "Filona des" od české firmy Ventura Venkov. Připadně separátor zastříkávat octovou vodou s vonným hydrolátem. U záchodu se separací moči je také vhodné eliminovat tvorbu močového kamene, který se usazuje v sifonu i odtokovém potrubí. Jak na to, je popsáno níže, viz. “močový kámen”.

Asi vás napadlo, že do záchodu s horní separací se také nedá močit ve stoje. (Teda dá, ale je to na přesdržku).

 

Horní separace moči se hodí pouze v případě, že: 

 • chcete snížit spotřebu zásypu a frekvenci vynášení vědra,

 • budete záchod využívat převážně k močení,

 • chcete močí hnojit a to dříve a jinak než s kompostem, viz hnojení močí

 • používá toaletu osoba, která užívá mnoho léků. Ty se pak vylučují převážně močí a nechcete s nimi zatěžovat kompost. Kompost by je nemusel zvládnout rozložit.

Separace moči ZÁCHODY

Spodní separace moči: (BS= bottom separation) (průsaková, dodatečná)

Záchodová mísa není osazena separátorem. Moč a stolice padá do jednoho prostoru jako u záchodu bez separace. Přebytečná moč však odtéká z vědra či kompostovacího boxu otvorem ve dně. Otvor může být prostý, nebo u vynášecích vědrových záchodů jsme vyvinuli speciální uzávěr. Ten je průtočný pouze, pokud je vědro nasazeno v záchodu. Po zvednutí vědra se průtočný otvor automaticky utěsní/uzavře a vědro je možné bezpečně vynést. 

Protože i u spodní separace moči se nachází sifon, je třeba aplikovat stejnou údržbu jako v případě horní separace moči. Pouze se neaplikuje zastříkávání separátoru, jelikož u spodní separace není. Také je snížen odpar ze sifonu díky jeho utěsnění silikonovou membránou na vědru. Tím je případný zápach ještě lépe eliminován než u HS.

 

Spodní separace moči se hodí v případě, že:

 • chcete snížit spotřebu zásypu a frekvenci vynášení vědra,

 • budete záchod využívat převážně k močení,

 • horní separace je pro vás nepříjemná,

 • používá toaletu osoba, která užívá mnoho léků. Ty se pak vylučují převážně močí a nechcete s nimi zatěžovat kompost. Kompost by je nemusel zvládnout rozložit.

Zásyp:

Zásyp by měl být jemný, mírně vlhký a měl by dostatečně absorbovat pachy. Takový je třeba pilinový zásyp z pořezu čerstvého dřeva. Ještě lépe funguje smíchaný s biouhlem.  Hobliny od truhláře nejsou vhodné. Jsou moc suché, dlouho se rozkládají, špatně vážou pachy a hůře kryjí kompost před hmyzem. Více v článku: Zásypové materiály

Separace moči ZÁCHODY
Separace moči ZÁCHODY

Dáváme do vědra sáčky nebo ne?

U vynášecích záchodů na dno nově vloženého vědra vždy nasypte cca 2 litry zásypu. Případně je možné do vědra vložit papírový sáček pro následné snadnější vymytí vědra. Rovněž je možné použít sáček s kompostovatelného plastu, který by měl mít certifikát “Ok Compost Home”. Takový sáček je možné kompostovat i s výkaly v zahradním kompostéru, pouze pokud jsou dosaženy kvalitní kompostovací podmínky. Vhazování výkalů do komunálního odpadu či bioodpadu je nevhodné. V případě vhození jakékoliv organické hmoty do komunálního odpadu, který se dále skládkuje, vytvoříte nezanedbatelné množství silného skleníkového plynu (metan). 

Separovaná moč může odtékat do:

 1. kanystru či jiné nádoby.

 2. do kanalizace napojené na ČOV, či kanalizace napojené na kořenovou čističku.

 3. do zásaku či trativodu v případě vhodného podloží a lokality. (Vhodné po konzultaci s příslušnými úřady)

 

Podrobněji:

 1. Jímání do kanystru dává záchodu se separací moči možnost být stále přenosný a mobilní. 

Tato moč se může ideálně vylít zpět za výkaly na kompost. Tak nepřijdete o hnojivé látky moči a kompost tím správně navlhčíte.

Další správnou možností je moč správně naředit s vodou a zalít s ní přímo trávu či plodiny, které nejsou určené k brzké/přímé konzumaci. viz využití hnojiva. 

 1. Kanalizace je pohodlná cesta, jak se zbavit vaší moči. Věčná škoda, ke které se přidává nespočet problémů !! 

Trochu veselejší příběh bude moč vyprávět, pokud je kanalizace napojená na kořenovou čističku. Skvělé je, že díky kompostovacímu záchodu přestanete vyrábět černou odpadní vodu.

 1. Zásak či trativod je také trochu smutný příběh. Navíc ne vždy legální.  

Veselá varianta může vzniknout, pokud bude moč svedena nejprve do umělého mokřadu plného vhodné bujné vegetace. Podpoří se tak růst rostlin a teprve přebytečná kapalná část se zasákne do země. Jedná se v podstatě také o princip malé kořenové čističky. Je tedy nutné dodržet tyto podmínky:

 • moč dostatečně ředit vodou,

 • vybrat správné rostliny (včetně rostlin pro přímou konzumaci),

 • vybrat správné podloží či mokřad doplnit o bazénovou folii.

 

Pro rozdělení, kam moč odtéká, přidáváme za zkratky pomlčku s písmenem označujícím místo odtoku:

NS= No Separation = bez separace moči.

HS-O= High Separation-Outlet = horní separace s odvodem moči mimo záchod.

HS-T= High Separation-Tank = horní separace s kanystrem na moč v záchodě.

BS-O= Bottom Separation-Outlet =spodní separace s odtokem moči mimo záchod.

Separace moči ZÁCHODY

Co s močí obsahující léky či hormonální antikoncepci ?

Většina léčiv se z těla vyplavuje močí, ale některé i stolicí. Moč obsahující léčiva je vždy vhodné překompostovat. Kompostovací proces dokáže většinu chemických, tedy i medikačních látek rozložit nebo částečně rozložit. Především záleží na podmínkách kompostovacího procesu. Při dnes používaném hnojení půd čistírenskými kaly se dostává do půdy velké množství mikropolutantů. Tedy znečišťujících látek z léčiv či domácí drogerie. Právě kompostování nám pomůže tyto mikropolutanty z velké míry eliminovat. Při touze o maximální redukci léčiv a chemických látek denní spotřeby je vhodnější kompostovat ve venkovním kompostéru spojeném s úrodnou půdou. Podle studií totiž velkou míru rozkladu mikropolutantů zastávají žížaly. Také je vhodné dosáhnout teplot s termofilními rozkladači. 

Separace moči ZÁCHODY

Močový kámen:

V odtokovém potrubí pro moč se často usazuje močový kámen. Je proto vhodné používat dostatečný průměr odtokového potrubí a zároveň používat enzymy zabraňující usazování močového kamene. Doporučuji enzymy Fitonela pro odpadové potrubí separačních WC od české firmy Ventura Venkov. Při dnešním výpočtu mně vychází cena na provoz jednoho záchodu 18,-/měsíc. Protože nedisponují silným vonným odérem, jsou vhodnější pro separaci moči, která je využívána pro hnojení.

U enzymů Bio Drain od Separettu mně vychází cena na provoz 100 až 200,-/měsíčně dle frekvence využití záchodu. Tyto enzymy částečně řeší i zápach. 

Oproti Fitonele jsou tedy proti zápachu účinnější enzymy Bio Drain.

Usazování močového kamene řeší i splachování odtoku vodou tak, aby v sifonu dlouho nestála moč. Při malém spláchnutí se ale může naopak podpořit zápach.

Některým lidem se močový kámen v odtoku nemusí usazovat téměř vůbec, jiní řeší rychlé usazování a jsou závislí na enzymech. Vše závisí na tom, kolik uživatelé konzumují soli, kyseliny citronové, kolik pijí tekutin i jak jejich konkrétní organismus funguje.

Pro eliminaci zápachu doporučujeme také použit “Filona oil - neutralizace zápachu 0,5l ” od české firmy Ventura Venkov. Filona je vhodná i při využití moči pro hnojení. Aplikace: Enzymy dávkujte dle doporučení výrobce.