Co to jsou kompostovací záchody

Kompostovací záchody jsou čím dál oblíbenější ekologickou variantou klozetu. Ve většině vyspělých zemí se objevují jedna, nebo hned několik firem, které je vyrábí a pokračují ve vývoji a zdokonalování. Největší velmocí v kompostování lidských výkalů je Finsko.

Kompostovací záchody mají fantastická ekologická pozitiva. Jedná se o dokonalý přírodní systém. Bohužel ale kompostovací záchody vyžadují více obsluhy ve srovnání se splachovacími záchody (prozatím). Přesto kompostovací záchody používá překvapivě velké procento lidí. Lidé často používají vynášecí kompostovací záchody pro jejich jednoduchý funkční systém, který není zároveň závislý na kanalizaci ani čističce odpadních vod. Často kompostovací záchody nevyžadují ani zdroj elektřiny, a tak jsou nejen mobilní, ale některé i lehce přenositelné.

Pro kompostovací záchody je typické přesypávání výkalů uhlíkatým zásypem. Bývají to třeba dřevěné piliny. Zásyp zaručuje estetickou čistotu záchodu tím, že zakrývá předchozí výkaly. Už se vám stalo, že jste viděli na WC nehezké překvapení od předchozího návštěvníka? U kompostovacích záchodů může dojít k podobné situaci, ačkoliv častěji čeká na nově příchozího návštěvníka pohled na piliny či stonky s barevnými květy.  Zásyp je podmínkou pro správný kompostovací proces. Také eliminuje veškeré pachy a pomáhá udržet výkaly neutopené v moči. Kompostovací záchody využívají vždy aerobní proces rozkladu. Tedy kompostování za přístupu vzduchu. Problémy se zápachem přichází pouze při nesprávném zasypávání výkalů nebo u špatných systémů kompostovacích záchodů. 

 

Problémy vznikající se splachovacími záchody jsou lidem běžně neznámé, snad kromě spotřeby pitné vody na splachování. Ve skutečnosti vzniká se splachovacími záchody velké množství problémů, jako je ztráta živin spojená s degradací humózní vrstvy půdy nebo s docházejícími fosfáty, které jsou vhodné pro umělá hnojiva. Také tvorba emisí skleníkových plynů či energetická i finanční náročnost. Atd… 

Kompostovací záchody téměř nespotřebovávají energii ani žádné zdroje a nic neznečištují.  Naopak vytváří humus, který zvyšuje úrodnost půd a tím i půdní život, ať už je využit pro jedlé či nejedlé rostliny. Tento proces je environmentálně pozitivní v téměř všech ohledech. Při dodržení kvalitních podmínek pro kompostování je systém kompostovacích záchodů z environmentálního hlediska takřka geniálním klozetem.

Co to jsou kompostovací záchody? PROČ

Funkce kompostovacího záchodu

Kompostovací záchod se po použití nespláchne vodou, nýbrž se výkaly přesypou uhlíkatým materiálem (zásyp). Nejčastěji se na zásyp používají dřevěné piliny, z čehož plyne i název pilinové záchody. Tento název je často nepřesně používán pro vynášecí kompostovací záchody.

Zásyp zamezí anaerobnímu hnití, vytvoří biofiltr pojímající pachy a podpoří společně s výkaly mikrobiální rozvoj. Na správném složení a struktuře zásypu závisí funkce kompostovacích záchodů. Zasypáním výkalů je i zajištěn estetický vzhled. Výkaly se dále kompostují dle typu systému přímo v boxu u záchodu, nebo po vynesení na zahradním kompostu určenému pro výkaly. Při dosažení termofilních teplot po určitý čas jsou výkaly přeměněny na zdravotně nezávadný kompost plný živin pro růst vegetace. Voní jako lesní půda a nedá se již považovat za výkaly.

Funkční zkratka pro kompostovací záchody je HC plynoucí ze slov “humus closet” (v překladu tlející záchod). Ačkoliv je to nezvyk, od teď zkuste změnit modlitbu zvolání “WC, WC, sakra kde je WeCe?” na “HC, HC, hurá, už se cítím leHCe.”

Zápach z kompostovacích záchodů

Správně obsluhovaný kompostovací záchod nezapáchá z více důvodů. Prvním důvodem je, že zásyp na výkalech vytvoří jistou vrstvu biofiltru. Tedy zásyp vstřebává vznikající zápach po dlouhou dobu. Druhý důvod je, že zásyp zabraňuje přemokření výkalů. Přemokření výkalů je totiž hlavní zdroj zápachu. Dalším důvodem, který je opět spjatý se zásypem, je smíchání uhlíkatého zásypu s dusíkatými výkaly. Po tomto smíchání se lépe množí rozkladači, kteří tak zabraňují další tvorbě zápachu. Dobře zasypávané neuzavřené vědro s výkaly můžete umístit do vašeho obýváku a nebude zapáchat ani po měsíci. Naproti tomu je spoustu reálných případů, kdy je vynášecí kompostovací záchod cítit. Bohužel i bohudík je tento fakt nejčastěji způsoben nedbalou či neodbornou obsluhou záchodu. Tím asi úplně nejčastějším důvodem bývá nevhodný zásyp.

Více o zápachu v článku “Zápach z kompostovacích záchodů”

Bez práce nejsou koláče ani bezpečné hnojivo

Díky HC (kompostovacím záchodům) se výkalů nesnažíme zbavit jako u běžné kanalizace. Výkaly se snažíme co nejkvalitněji kompostovat. Díky tomu uzavíráme koloběh živin. Získané hnojivo může být využito třeba pro růst okrasných květin. Tedy dochází k zúrodňování půd, což přináší mnoho významných ekologických přínosů. Živiny se tak dostávají tam, kam patří - zpět do přirozeného koloběhu. 

Pokud je zajištěno velmi kvalitní kompostování, je bezpečné použít kompost i pro pěstování jedlých plodin. Je tak eliminováno šíření lidských patogenů, parazitů i mikropolutantů z medikamentů. Kompostovat lze také s minimem zájmu a práce. Kompost pak lze aplikovat do trávy či jen nechat porůst vegetací, která se nebude konzumovat.

Co to jsou kompostovací záchody? PROČ

Kde se kompostují výkaly

Výkaly se kompostují, dle typu záchodu, přímo u záchodové mísy v kompostovém boxu, nebo je potřeba výkaly vynést do kompostéru pro výkaly na zahradě. Je tedy možné si vybrat kompostovací záchod, který disponuje jednoduchostí, nebo naopak záchod s dražší technologií, která vám přinese pohodlnost.  Pokud jsou správně dodrženy principy kompostování, hotový kompost voní jako lesní půda, měl by být zdravotně nezávadný a dá se tak použít jako velmi kvalitní, trvale udržitelné hnojivo.

Je hodně typů i výrobců kompostovacích záchodů a je třeba podotknout, že ne všechny záchody správně fungují. Ne všichni výrobci mají touhu vytvořit kvalitní produkt. Mnohem častěji bohužel nefunguje správně obsluha záchodu. Naprostá většina kompostovacích záchodů je zatím oproti WC náročnější na obsluhu. 

To je ale v podstatě princip ekologie: “Chovat se ekologicky znamená dělat něco navíc a ne nic neřešit. “

Je otázkou času, kdy s pomocí lidské vynalézavosti uděláme systém kompostování lidských výkalů stejně či dokonce více komfortní, než je dnes systém WC. 

Nabídka různých typů kompostovacích záchodů je velmi rozsáhlá v porovnání s jinými typy klozetů.  Je tedy třeba se dobře zorientovat v možnostech a vybrat správný typ záchodu do správného provozu.

Pomůže vám náš článek “Rozdělení kompostovacích záchodů”